Dlouhá Ves

 

Truskovice

 

Informace k dani z nemovitých věcí

led. 16th, 2019, 10:07 AM

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE NEMOVITÝCH VĚCÍ

Finanční úřad pro Jihočeský kraj upozorňuje na povinnost podání daňového přiznání, případně dílčího daňového přiznání na zdaňovací období roku 2019.
Daňové přiznání je nutné podat příslušnému územnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, nejpozději do 31. ledna 2019.
Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.
Více informací k dani z němovitích věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Truskovice je uvedeno zde.
Tiskopis (pokyny pro vyplnění přiznání dani z nemovitých věcí) si lze vyzvednout na podatelně ve Vodňanech.

Současně nabízí Finanční správa České republiky služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu. Poplatníkům s touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností první spátky daně místo složenky k úhradě daně každý rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že opomenete uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozumění o nedoplatku. 
Pro zřízení služby od roku 2019 doručte vyplněnou Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (nebo interaktivní formulář-lze vyplnit na počítači a poté vytiknout) e-mailem do 15. března 2019 na územní pracoviště, na němž má poplatník uložen spis k dani z nemovitých věcí (lze podat ve Vodňanech).
Tato služba je náhradou za každoročně zasílané složenky a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím SIPO.

Placení daně z nemovitostých věcí:
- bezhotovostně - na účet č. 7755-77627231/0710 (Finanční úřad pro Jihočeský kraj);
- prostřednictvím SIPO - pro zřízení služby poplatník vyplní Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO  (nebo interaktivní formulář-lze vyplnit na počítači a poté vytisknout) a s dokladem o přidělení spojovacího čísla SIPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní platby SIPO doručí územnímu pracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí. Pokud poplatník předá podklady do 31. ledna 2019, bude daň hrazena prostřednictvím SIPO od roku 2019. Pokud má poplatník tuto službu zřízenou, bude mu platba probíhat prostřednictvím SIPO automaticky;
- v hotovosti - je možné hradit pouze na Územním pracovišti ve Strakonicích v pondělí a ve středu v pokladních hodinách od 8 do 11 a od 12 do 15 hodin.
Více informací o placení daně najdete zde.