Dlouhá Ves

 

Truskovice

 

Informace - COVID-19

čvc. 28th, 2020, 09:20 AM

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydala dne 27. července 2020 Nařízení mimořádného opatření č. 1/2020. Z nařízení vyplývá mimo jiné, že s účinností od 29. července 2020 od 0:00 hodin do odvolání nařizuje zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) na celém území Jihočeského kraje:

a) ve všech vnitřních prostorách zdravotnických zařízení, včetně lékáren a ve všech vnitřních prostorách zařízení sociálních služeb;
b) ve všech veřejnosti přístupných vnitřních prostroách úřadů, platí i pro zaměstnance při kontaktu s veřejností.

Zákaz se navztahuje na děti do dvou let, zaměstnance výše uvedených subjektů, kteří se nacházejí na veřejnosti nepřístupných místech (kanceáře), nebo kteří jsou od veřejnosti odděleni technickou přepážkou, atd.
Více se dočtete výše ve vydaném nařízení.

• DOPORUČENÍ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU A MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
- Stanovisko k odpadu
- doporučení Státního zdravotního ústavu je k likvidaci kontaminovaného nebo potenciálně kontaminovaného odpadu. Doporučení Ministerstva zemědělství je vydáno k používání ochranných prostředků.