Dlouhá Ves

 

Truskovice

 

Informace - COVID-19

zář. 21st, 2020, 03:20 PM

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Nouzový stav trvá do 11. dubna 2021.
V souvislosti s nouzovým stavem vydala vláda krizová opatření k zabránění šíření koronaviru.
Dne 26. února 2021 vydala vláda ve Sbírce zákonů krizová opatření týkající se vyhlášení nouzového stavu a všech omezení a nařízení.
Dále dne 28. února 2021 vydala vláda ve Sbírce zákonů krizové opatření týkající se změny usnesení ze dne 26. února 2021 vyhlášené pod č. 113/2021 Sb.. Dne 1. března 2021 vydala vláda ve Sbírce zákonů krizové opatření týkající se změny usnesení ze dne 26. února 2021 vyhlášené pod č. 114/2021 Sb. a krizové opatření týkající se změny usnesení ze dne 26. února 2021 vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. a č. 115/2021, změna nařízení č. 83/2020 Sb. o povolání vojáků v činno službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR. Dne 3. března 2021 vydala vláda ve Sbírce zákonů krizové opatření a dne 5. března 2021 krizové opatření týkající se zajištění zdravotních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo několik letáků, které Vám mohou pomoci se trochu zorientovat v situaci:
- POJMY týkající se nemoci
- co dělat, pokud si myslíte, že máte PŘÍZNAKY
- co dělat, pokud máte výsledek testu NEGATIVNÍ (nemáte COVID-19)
- co dělat, pokud máte výsledek testu POZITIVNÍ (onemocnění COVID-19)
- pokud budete pozitivní, co bude NÁSLEDOVAT
Státní zdravotní ústav vydal leták, který Vám může pomoci rozeznat příznaky mezi COVID-19 a chřipkou.

DŮVODY PŘÍJÍMÁNÍ OPATŘENÍ

• DOPORUČENÍ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU A MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
- Stanovisko k odpadu
- doporučení Státního zdravotního ústavu je k likvidaci kontaminovaného nebo potenciálně kontaminovaného odpadu. Doporučení Ministerstva zemědělství je vydáno k používání ochranných prostředků. 

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021

bře. 12th, 2021, 12:12 PM

Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. V roce 2021 nastane další opakování této významné události.
Sčítání 2021 začíná o půlnosi z 26. na 27.3.2021. V první fázi má každý možnost se sečíst online prostřednictvím elektonického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonou povinnost od 17.4. do 11.5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.
Český statistický úřad vydal dne 9.2.2021 Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice, které obsahuje infomace týkající se sčítání a také seznam kontaktních míst pro Sčítání 2021 pro Jihočeský kraj. Kontaktními místy pro Sčítání 2021 jsou pracoviště České pošty, s.p., tzn. pro Truskovice a Dlouhou Ves je kontaktní místo Kampanova 591, Vodňany 389 01.