Dlouhá Ves

 

Truskovice

 

Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

čen. 5th, 2017, 11:26 AM

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Truskovice, jako členská obec Závěrečný účet DSO za rok 2016 a Účetní závěrku DSO za rok 2016.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ZA ROK 2016: - zveřejněn na stránkách obce Truskovice dne 5.6.2017
- Závěrečný účet DSO_2016
- Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
- FIN 2 - 12 M -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2016
- ROZVAHA - ÚSC, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztráty - ÚSC, svazky bocí, regionální rady regionů soudržnosti sestavený k 31.12.2016

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DSO ZA ROK 2016: - zveřejněna na stránkách obce Truskovice dne 5.6.2017
- Účetní závěrka DSO 2016
- ROZVAHA - ÚSC, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2016
- Příloha - ÚSC, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztráty - ÚSC, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavený k 31.12.2016