Dlouhá Ves

 

Truskovice

 

Přerušení dodávky elektrické energie

kvě. 12th, 2017, 08:48 AM

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Dovolujeme si Vás jménem společnosti E.ON Distribuce, a.s. upozornit, že v obci Truskovice a Dlouhá Ves bude z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy přerušena dodávka elektrické energie. 
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

K přerušení dodávky elektrické energie dojde dne 31.5.2017, a to takto:
   V obci Truskovice od 8:00 - 10:00 hodin - vypnutá oblast: část obce Truskovice podél hlavní silnice od Chelčic kolem kapličky (okolí rybníka) a výjezd směr Lomec, ulice od č.p. 21 po bytvoky a okolí. Více informací naleznete zde.
   V obci Truskovice od 10:00 - 12:00 hodin - vypnutá oblast: část obce Truskovice od č.p. 18 nahoru k hasičské zbrojnici a nad ní, ulice od Obecního úřadu nahoru, samoty, bývalý areál ZD. Více informací naleznete zde.
   V obci Dlouhá Ves od 12:30 - 14:30 hodin - vypnutá oblast: obec Dlouhá Ves, hospodářské stavení. Více informací naleznete zde.