ROZPOČTY

-  Rozpočet 2017, Oprava rozpočtové položky-změna vyhlášky
   
-  Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (zvěřejněno 1.12.2017)
-  Schválený rozpočet obce na rok 2018 (zveřejněno 9.1.2018)
   
-  Návrh rozpočgu obce na rok 2019 (zveřejněno 22.11.2018)

 

 

 


_____
_________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2017: ROK 2018:                                            
-  Rozpočtové opatření č. 1                                                                -  Schválené RO č. 1/2018        
 Rozpočtové opatření č. 2  -  Schválené RO č. 2/2018
 Rozpočtové opatření č. 3  -  Schválené RO č. 3/2018
 Rozpočtové opatření č. 4  -  Schválené RO č. 4/2018
-  Rozpočtové opatření č. 5  -  Schválené RO č. 5/2018
-  Rozpočtové opatření č. 6  -  Schválené RO č. 6/2018
-  Rozpočtové opatření č. 7   -  Schválené RO č. 7/2018
 Rozpočtové opatření č. 8  -  Schválené RO č. 8/2018
 Rozpočtové opatření č. 9  -  Schválené RO č. 9/2018
-  Rozpočtové opatření č. 10  -  Schválené RO č. 10/2018
-  Rozpočtové opatření č. 11    
-  Rozpočtové opatření č. 12    
 Rozpočtové opatření č. 13    
-  Rozpočtové opatření č. 14    

 

   

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 14.11.2017)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 18.12.2017)

  

______________________________________________________________________________

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  

______________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2017   NÁVRH závěrečného účtu 2017   Přílohy:
  (zveřejněno 23.5.2018) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12)_2017  
    Rozvaha 2017
    Výkaz zisku a ztráty 2017
    Příloha 2017
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2017
    Finanční vypořádání 2017
     
 2017 SCHVÁLENÝ závěrečný účet 2017  Přílohy:
  (zveřejněno 11.7.2018) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2017
    Rozvaha 2017
    Výkaz zisku a ztráty 2017
    Příloha 2017
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2017
    Finanční vypořádání 2017


______________________________________________________________________________