-  Návrh rozpočtu obce na rok 2019 (zveřejněno 22.11.2018)
-  Schválený rozpočet obce na rok 2019 (zveřejněno 4.1.2019)
   
-  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (zveřejněno 26.11.2019)
 Schválený rozpočet obce na rok 2020 (zveřejněno 20.12.2019)

 

 

 


_____
_________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2019:  ROK 2020:                                           
-  Schválené RO č. 1/2019                           -  Schválené RO č. 1/2020   
 Schválené RO č. 2/2019  -  Schválené RO č. 2/2020
 Schválené RO č. 3/2019  -  Schválené RO č. 3/2020
 Schválené RO č. 4/2019  -  Schválené RO č. 4/2020
-  Schválené RO č. 5/2019  -  Schválené RO č, 5/2020
-  Schválené RO č. 6/2019  -  Schválené RO č. 6/2020
-  Schválené RO č. 7/2019  -  Schválené RO č. 7/2020
 Schválené RO č. 8/2019  -  Schválené RO č. 8/2020
 Schválené RO č. 9/2019     
-  Schválené RO č. 10/2019    
-  Schválené RO č. 11/2019    
-  Schválené RO č. 12/2019    
 Schválené RO č. 13/2019    
 Schválené RO č. 14/2019    

 

   

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 14.11.2017)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 18.12.2017)

  

______________________________________________________________________________

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  

______________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2019 NÁVRH závěrečného účtu 2019 Přílohy:
   (zveřejněno 20.3.2020) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2019
    Rozvaha 2019
    Výkaz zisku a ztráty 2019
    Příloha 2019
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2019
    Finanční vypořádání 2019
     
   SCHVÁLENÝ závěrečná účet 2019 Přílohy:
   (zveřejněno 5.5.2020) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2019
    Rozvaha 2019
    Výkaz zisku a ztráty 2019
    Příloha 2019
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2019
    Finanční vypořádání 2019
     


______________________________________________________________________________