- Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (zveřejněno 26.11.2019)
- Schválený rozpočet obce na rok 2020 (zveřejněno 20.12.2019)
   
-  Návrh rozpočtu obce na rok 2021 (zveřejněno 18.11.2020)
 Schválený rozpočet obce na rok 2021 (zveřejněno 17.12.2020)

 

 

 


_____
_________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2020:  ROK 2021:               
-  Schválené RO č. 1/2020        -   Schválené RO č. 1/2021    
 Schválené RO č. 2/2020  -   Schválené RO č. 2/2021  
 Schválené RO č. 3/2020    
 Schválené RO č. 4/2020    
-  Schválené RO č, 5/2020    
-  Schválené RO č. 6/2020    
-  Schválené RO č. 7/2020    
 Schválené RO č. 8/2020    
 Schválené RO č. 9/2020    
 Schválené RO č. 10/2020    
-  Schválené RO č. 11/2020    
 -  Schválené RO č. 12/2020    
       
       

 

   

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 14.11.2017)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 18.12.2017)

  

______________________________________________________________________________

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  

______________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2019 NÁVRH závěrečného účtu 2019 Přílohy:
   (zveřejněno 20.3.2020) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2019
    Rozvaha 2019
    Výkaz zisku a ztráty 2019
    Příloha 2019
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2019
    Finanční vypořádání 2019
     
   SCHVÁLENÝ závěrečná účet 2019 Přílohy:
   (zveřejněno 5.5.2020) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2019
    Rozvaha 2019
    Výkaz zisku a ztráty 2019
    Příloha 2019
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2019
    Finanční vypořádání 2019
     


______________________________________________________________________________