Elektronické podání pošty je možné prostřednictvím e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (cd, dvd, usb flash). Nosič můžete doručit do podatelny Obecního úřadu v úřední hodiny. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Adresa elektronické podatelny:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Požadavky na elektronická podání:
Pokud je přílohou soubor, obecní úřad akceptuje soubory ve formátech: *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat), *.DOC a *.DOCX (dokument MS Word), *.XLS a *.XLSX (dokument MS Excel), případně v běžném grafickém formátu nebo ve formátu *.ZIP. Jednou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Maximální velikost přílohy pro elektronické podání (mimo technický nosič) je 10MB.
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/2009 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v příspustném datovém formátu nebo která převyšuje maximální stanovenou velikost.

Způsob zpracování přijaté zprávy:

›  Pracovník podatelny provede kontrolu přijaté datové zprávy (kontrola antivirovým programem, zda je zpráva čitelná, zda je podepsána platným elektronickým podpisem)
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý dód (porušený soubor, nepovolený formát zrpávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracována. Pokud z přijaté zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
Dotazy ohledně porovozu elektonické podatelny zasílejte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Možné varianty úkonů poskytovaných v elektronické podobě:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem
Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád - musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném cerifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo nemusí být podepsáno zaručeným elektonickým podpise založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Poznámka: v případě elektronického podpisu nutno používat zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vadávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Adresa umístění elektronické podatelny:
Obec Truskovice, Truskovice 73, 389 01 Vodňany

Úřední hodiny pro příjem podání na technických nosicích dat:

 Po a St      8:00-12:00, 13:00-17:00 
 Út, Čt a Pá    8:00-13:00

 

Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Truskovice, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Alena Baloušková     Certifikát VCA  725734  Komerční osobní certifikát Postsignum VCA 
Alena Baloušková  Certifikát QCA  1713067  Kvalifikovaný osobní certifikát Postsignum QCA