PŘÍPRAVA STUDIÍ PRO ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KLIMATICKÝCH ZMĚN - MIKROREGION CHELČICKO-LHENICKÝ

30. prosinec 2020

Publicita Priprava studii pro zmirneni dopadu klimatickych zmen Mikroregion Chelcicko Lhenicky

Informace k projektu podpořeném z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny výzva pro rok 2019, reg. číslo 472-005/19 jsou blíže uvedeny ve vydané tiskové zprávě.