Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Truskovice, jako členská obec Závěrečný účet DSO za rok 2017.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ZA ROK 2017: - zveřejněn na stránkách obce Truskovice dne 23.5.2017
- Závěrečný účet DSO_2017
- Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
- FIN 2 - 12 M -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2017
- ROZVAHA - ÚSC, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2017
- Výkaz zisku a ztráty - ÚSC, svazky bocí, regionální rady regionů soudržnosti sestavený k 31.12.2017
- Příloha - ÚSC, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti sestavená k 31.12.2017

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy oznamuje z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavby přerušení dodávky elektrické energie.

     Dne 19.6.2018 bude od 7:30 do 14:00 hodin vypnuta elektrická energie v Truskovicích, podrobné informace najdete zde.

     Dne 25.6.2018 bude od 7:30 do 15:00 hodin vypnuta elektrická energie v Truskovicích a Dlouhé Vsi, podrobné informace najdete zde.

 Společnost E.ON, a.s. děkuje za pochopení.