OSTATNÍ

Super User
27. prosinec 2012
Zobrazení: 1602

Vidimace
› úřední ověření kopie nebo opisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/každou popsanou stranu.

Legalizace
› úřední ověření podpisu;
› správní poplatek činí 30,- Kč/podpis.

Kopírování, tisk
› možnost kopírování a tistku barevné i černobílé až do rozměru A3;
› poplatek činí: 

    černobíle:   barevně:
- jednostranně A4 a menší       2,- Kč 6,- Kč
- oboustranně A4 a menší 3,- Kč 10,- Kč
- jednostranně A3 3,- Kč 12,- Kč
- oboustranně A3 5,- Kč 20,- Kč

 

Palivové dříví
› občan bydlící (popř. vlastnící nemovitost k rekreaci) v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení palivového dříví. Jedná se o dříví, které jinak použít než jako palivo. Jde o dřevo, které pochází z vyřezvání nebo z těžby. Kvalitu nelze předem určit.
› zájemce vyplňuje žádost v části A. a B., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení palivového dříví obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou. Upozornění: v současné době lze žádat pouze o zpracované dřevo!
› poplatek činí 400,- Kč/box.

Popelová nádoba
› občan vlastnící nemovitost v obci Truskovice a Dlouhá Ves si může požádat o přidělení popelové nádoby. Nárok na novou popelovou nádobu vzniká po 8 letech na jednu nemovitost. Pokud v nemovitosti žije více rodin minimálně po 3 osobách, je možné přidělit popelovou nádobu každé rodině zvlášť. V tomto případě se rozhoduje o přidělení popelové nádoby dle zjištěných skutečností.
› zájemce vyplňuje žádost v části A., dále pak datum a podpis. Žádost o přidělení popelové nádoby obdrží zájemci na obecním úřadě nebo si ji může vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad nebo ji lze zaslat poštou, na e-mail či datovou schránkou.

Poskytnutí údajů z ISEO
› obyvatel může požádat o vydání údajů vedených k jeho osobě z informačního systému evidence obyvatel (dále jen ISEO) na základě žádosti, kterou vyplní. Žádost si může vyplnit a vytisknout zde nebo si ji pouze vytisknout a vyplit ručně zde. Vyplněnou žádost zájemce odevzdává na obecní úřad.
› údaje z ISEO můžou být poskytnuty také osobě blízké. K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí. Osobou blízkou se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner. Žádost může podat obyvatel starší 15 let; zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let; zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z ISEO; podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnoti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Žadatel musí prokázat svoji totožnost. Zákonný zástupce, který žádá za obyvatele mladšího 15 let, předloží rodný list dítěte. 
› správní poplatek činí 50,- Kč/stranu.

________________________________________________________________________________________________________________________