Alena Baloušková
18. květen 2016
Zobrazení: 894

v platnosti:

Obecně závazné nařízení k čistotě a pořádku v územním obvodu Obecního úřadu Truskovice     OZN_1999

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Super User
12. prosinec 2012
Zobrazení: 972

v platnosti:

Obecně závazná vyhláška o pořádání veřejných produkcí   OZV_2_2004

Obecně závazná vyhláška - Požární řád obce    OZV_5_2004

Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce TRUSKOVICE    OZV_1_2005  , OZV_1_2005_s regulativy

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   OZV_1_2012

Obecně závazná vyhláška obce Truskovice, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Truskovice     OZV_1_2015, změna  OZV_2_2018

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích     OZV_2_2015 ,    Příloha_2 k OZV_2_2015 ,     Příloha_3 k OZV_2_2015 ,    Příloha_4 k OZV_2_2015,    Příloha_5 k OZV_2_2015

Obecně závazná vyhláška Obce Truskovice, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě    OZV_1_2019