ROZPOČTY

-  Rozpocet 2016                                                          
-  Rozpočet 2017, Oprava rozpočtové položky-změna vyhlášky
   

 

 

______________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2017:
-  Rozpočtové opatření č. 1                                                              
 Rozpočtové opatření č. 2
 Rozpočtové opatření č. 3
 Rozpočtové opatření č. 4

 

   

______________________________________________________________________________

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu 2014-2019 

  

______________________________________________________________________________

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  

______________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

  

______________________________________________________________________________