-  Rozpocet 2016                                                          
-  Rozpočet 2017, Oprava rozpočtové položky-změna vyhlášky
   
-  Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (zvěřejněno 1.12.2017)
   

 

 

 


_____
_________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2017:
-  Rozpočtové opatření č. 1                                                              
 Rozpočtové opatření č. 2
 Rozpočtové opatření č. 3
 Rozpočtové opatření č. 4
-  Rozpočtové opatření č. 5
-  Rozpočtové opatření č. 6
-  Rozpočtové opatření č. 7 
 Rozpočtové opatření č. 8
 Rozpočtové opatření č. 9
-  Rozpočtové opatření č. 10
-  Rozpočtové opatření č. 11
-  Rozpočtové opatření č. 12
 Rozpočtové opatření č. 13

 

   

 

 

 

 

 


______________________________________________________________________________

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Střednědobý výhled rozpočtu 2014-2019 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 14.11.2017)

  

______________________________________________________________________________

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  

______________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2016   Zavěrečný účet 2016-NÁVRH   Přílohy:
  (zveřejněno 9.5.2017) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12)_2016  
    Rozvaha 2016
    Výkaz zisku a ztráty 2016
    Příloha 2016
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2016
    Finanční vypořádání 2016
     
  SCHVÁLENÝ závěrečný účet 2016  Přílohy:
  (zveřejněno 7.6.2017) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2016
    Rozvaha 2016
    Výkaz zisku a ztráty 2016
    Příloha 2016
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2016
    Finanční vypořádání 2016


______________________________________________________________________________