-  Rozpočet 2017, Oprava rozpočtové položky-změna vyhlášky
   
-  Návrh rozpočtu obce na rok 2018 (zvěřejněno 1.12.2017)
-  Schválený rozpočet obce na rok 2018 (zveřejněno 9.1.2018)

 

 

 


_____
_________________________________________________________________________

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2017: ROK 2018:                                            
-  Rozpočtové opatření č. 1                                                                -  Schválené RO č. 1/2018        
 Rozpočtové opatření č. 2  -  Schválené RO č. 2/2018
 Rozpočtové opatření č. 3    
 Rozpočtové opatření č. 4    
-  Rozpočtové opatření č. 5    
-  Rozpočtové opatření č. 6    
-  Rozpočtové opatření č. 7     
 Rozpočtové opatření č. 8    
 Rozpočtové opatření č. 9    
-  Rozpočtové opatření č. 10    
-  Rozpočtové opatření č. 11    
-  Rozpočtové opatření č. 12    
 Rozpočtové opatření č. 13    
-  Rozpočtové opatření č. 14    

 

   

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 14.11.2017)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2018-2023 (zveřejněno 18.12.2017)

  

______________________________________________________________________________

PRAVIDLA ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA

  

______________________________________________________________________________

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

2016   Zavěrečný účet 2016-NÁVRH   Přílohy:
  (zveřejněno 9.5.2017) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12)_2016  
    Rozvaha 2016
    Výkaz zisku a ztráty 2016
    Příloha 2016
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2016
    Finanční vypořádání 2016
     
  SCHVÁLENÝ závěrečný účet 2016  Přílohy:
  (zveřejněno 7.6.2017) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Výkaz FIN 2-12) 2016
    Rozvaha 2016
    Výkaz zisku a ztráty 2016
    Příloha 2016
    Hodnotící zpráva obce Truskovice za rok 2016
    Finanční vypořádání 2016


______________________________________________________________________________