REGISTR OZNÁMENÍ VEŘEJNÝCH FUNKCIONÁŘŮ

Alena Baloušková
12. květen 2016
Zobrazeno: 360

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění (dále jen "zákon"), ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o:

činnostech (§ 9),
majetku (§ 10),
příjmech, darech a závazcích (§ 11);
příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stavených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Nahlížení do registru
› každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti. Nahlížet do registru lze v písemné nebo elektronické podobě. Zájemce o nahlížení podá Žádost o nahlédnutí do registru oznámení veřejných funkcionářů. Tiskopis obdržíte na obecním úřadě nebo si ho můžete vyplnit a vytisknout zde. Vyplněnou žádost lze podat osobně na obecní úřad nebo zaslat poštou, e-mailem či datovou schránkou;
› po vyřízení žádosti bude žadateli umožněno nahlédnutí do registru v písemné podobě (na obecním úřadě) nebo nahlédnutí do registru v elektronické podobě (na obecním úřadě po předložení občanského průkazu bude zájemci předáno uživatelské jméno a heslo);
› pro přístup do registru v elektronické podobě použijte tento odkaz a přihlašovací formulář na nově otevřené stránce v pravém horném roku. v případě potíží se stažením bezpečnostního certifikátu pro Váš prohlížeč musíte přidat vájimku v prohlížeči pro otevíranou stránku, která není stránkou obce, nábrž třetí strany - poskytovatele elektronického přístupu do Registru. Pokud pro Vás tento postup bude komplikovaný, obraťte se na Vašeho IT specialistu.

Poučení
› přestupku se dopustí ten, kdo:
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávnění sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.